Strømnytt

Strømforbruket per husholdning i Norge har gått ned siden 1993. Mens velstandsøkningen har i samme periode sørget for at strømforbruk på hytter er tredoblet. SSB-rapporten «Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017» har sett på strømforbruket til husholdninger, ulike typer industri og