Brukervilkår Omtale

VILKÅR FOR PUBLISERING AV OMTALE PÅ STRØMSPAR.NO

Strømspar.no er en upartisk og nøytral forbrukertjeneste

Strømspar.no er en upartisk og nøytral forbrukertjeneste. Vi samler ikke inn omtaler på oppdrag fra strømleverandørene. Vi lar ikke noen strømleverandører på noen måte redigere, slette eller på annen måte manipulere omtaler brukerne sender inn. Unntaket er om en omtale skulle inneholde sensitiv informasjon eller bryte norsk lov.

Strømspar.no har nulltoleranse for fiktive omtaler

Vi påser at omtalene som publiseres hos Strømspar.no gjenspeiler et korrekt bilde av strømselskapene og produktene som omtales gjennom opplevelsene fra deres kunder. For å tilby våre brukere en upartisk sammenligning av høy kvalitet vil vi kvalitetssikre omtalene vi mottar. Vi har derfor utarbeidet noen generelle vilkår og retningslinjer for å kunne bruke vår tjeneste.

Kundeløfte

Strømspar.no er en uavhengig tjenesteleverandør av omtaler og erfaringer. Vi ønsker åpenhet og et transparent bilde av det norske strømmarkedet, vi lar derfor ikke strømselskapene få mulighet til å moderere innholdet på tjenesten, gitt at omtalen ikke inneholder sensitiv informasjon eller bryter norsk lov. Vi jobber for at omtalene og rangeringene som du finner på Strømspar.no gjenspeiler de faktiske forbrukererfaringene av strømmarkedet og strømleverandørene.

Betingelser for at du får godkjent din omtale

Ved å godkjenne vilkårene bekrefter du at du har lest og godkjenner våre vilkår for publisering av omtaler på strømspar.no.

  • Omtalen er basert på egne erfaringer

Jeg bekrefter til at omtalen kun er basert på mine egne erfaringer, og at den ikke er skrevet på vegne av noen andre, og/eller at den baseres på andres erfaringer eller opplevelser.

  • Omtalen inneholder ikke

– Personangrep eller andres navn eller kontaktinfo
– Offentliggjøring av sensitiv informasjon
– Banneord eller støtende ordbruk
– Markedsføring for andre selskaper, produkter eller tjenester

  • Jeg mottar ikke godtgjørelse

Jeg samtykker til at jeg ikke mottar noen form for godtgjørelse for å skrive denne omtalen. Med godtgjørelse menes det også deltakelse i konkurranser, premiering, betaling, rabatter, kundefordeler eller lignende goder og fordeler.

  • Jeg er ikke direkte tilknyttet selskapet

Jeg er ikke er ansatt av dette selskapet direkte eller indirekte, eller av en konkurrerende virksomhet direkte eller indirekte. Jeg er ikke i direkte relasjon, eller i familie med noen som ansatt i selskapet. Jeg har ikke noe personlig forhold til selskapet, annet enn å eventuelt være, eller å ha vært en kunde av selskapet.

Strømspar.no kan publisere omtalen din

Ved å samtykke til vilkårene gir du fra deg omtalen, dets innhold og informasjon til Strømspar.no. Du samtykker til at Strømspar.no overtar alle rettighetene som er tilknyttet omtalen du har skrevet, og at Strømspar.no kan lagre, moderere, slette, fjerne, korrigere, publisere og distribuere informasjonen videre etter eget ønske.

Ved å akseptere vilkårene gir du Strømspar.no rett til å frastå fra å publisere, eller når som helst kunne slette eller fjerne omtalen din dersom vi mistenker at den er falsk eller strider mot våre til enhver tid gjeldende vilkår.

Vi forbeholder oss også retten til å foreta modereringer på omtalen. I de tilfeller dette skjer skyldes det normalt sensurering av sensitiv informasjon, grove skrivefeil eller bruk av banneord. Strømspar.no vil aldri foreta modereringer som i stor grad endrer budskapet eller tråden i omtalen.

Personvern

Ved å bruke tjenesten vår samtykker du også til våre vilkår for personvern.