Ta Kontrollen

Kontroller Avtalevilkårene

Det er lett å bli revet med når man først bestemmer seg for å bytte strømleverandør. Det kan være når du handler hos Elkjøp, hjemme i stuen når det ringer en hyggelig selger, eller om man selv undersøker på nett. Når du velger å bytte leverandør, bør du forsikre deg om at avtalen du velger er det du faktisk trur det er. Derfor har vi skrevet om noen av de vanligste fallgruvene, og hvordan du kan unngå de.

Det spiller en rolle

Betalingsvilkår

De fleste tenker ikke på hvilke faktureringsrutiner strømleverandør har når de bytter til en ny strømavtale.  De fleste seriøse leverandører fakturer heldigvis etterskuddsvis til privatmarkedet. Sørg for at du alltid betaler på etterskudd, ikke vær din strømleverandørs utlånsbank.

Forskudd

Ved å betale strøm på forskudd låner man i praksis penger bort til strømleverandør. Dette innebærer stor risiko for deg som kunde dersom for eksempel strømleverandør skulle gå konkurs. Unngå å betale strøm på forskudd.

Etterskudd

Fakturaen kommer etterskuddsvis og du betaler for strømmen du faktisk har brukt. Dette er det sikreste alternativet.

A-konto

En blanding av forskudd og etterskudd.  Du faktureres gjerne etterskuddsvis for 1-15 dag. I mnd. Og forskuddsvis for resten av måneden. Det gjør at faktura blir uoversiktlig og det kan være vanskelig å følge med på hva du faktisk betaler for.

Bindingstid eller oppsigelsestid

Kontraktslengde

Dersom man inngår en lengere kontrakt med strømleverandør, kan man ikke bytte hverken strømavtale eller strømleverandør i kontraktstiden. Det kan få konsekvenser for deg som forbruker. Du kan dermed ikke gjøre nødvendige endringer dersom din strømpris blir høyere enn spotprisen. Dersom du allikevel ønsker å bryte avtalen må man som regel betale et bruddgebyr, som kan koste deg flere tusen kroner.

En avtale med lengere kontraktstid kan også gi sikkerhet til både forbruker og strømleverandør. Det gir forutsigbarhet for strømleverandøren, ved at de sikrer seg noen å levere strøm til i avtaleperioden. For forbruker gir det trygghet og forutsigbarhet ved å vite hvor mye strømmen vil koste i hele avtaleperioden, f.eks ved å velge en fastprisavtale. Dersom det er bindingstid på et spot eller et standard variabelt strømprodukt, bør man unngå å velge den strømleverandøren.

Vi anbefaler generelt å avstå fra flytende strømavtaler med bindingstid, da dette er en klar indikator på at strømleverandør har andre hensikter enn å gi deg billig strøm.

Bli Enige På Forhånd

Strømleverandørens Fortjeneste

I tillegg til strømprisen legger strømleverandøren til sine marginer/fjorteneste, det gjøres ofte i form av et påslag og/eller fastledd. Noen leverandører gjemmer sine marginer inn i kraftprisen uten å presisere hva de faktisk er. Dette gjør det vanskelig for forbruker å kontrollere hva de faktisk betaler for leveransen av strøm. Derfor er det viktig at dette spessifiseres i avtalevilkårene, så du enkelt kan kontrollere at du får det som er avtalt.

Vær oppmerksom

Skjulte Gebyrer

Strømleverandørene velger ofte å hente inn sin fortjeneste på ekstra tjenester eller skjulte gebyrer. Dermed kan de selge strømmen til en rimeligere pris. Derfor er det viktig at man er klar over hvilke tjenester som inngår i avtalen. De fleste tjenester er gratis den første tiden, som regel tre måneder.  Deretter vil strømleverandørene automatisk legge til tilleggstjenestene på din faktura, ofte uten at du får noen påminnelse.

Forsikring

Flere leverandører tilbyr forskjellige forsikringer, som man i praksis allerede har igjennom hus- eller innboforsikring. Det er viktig å vite at man ikke får noen ting gratis, dette er ofte noe man får gratis av strømleverandørene i en periode på tre måneder. Etter kampanjeperioden blir forsikringen videreført og belastes på din regning. Hvor ofte går du grundig igjennom din strømregning? Kontroller din strømpris mot børspris her

Pristak

Kraftleverandørene i Norge kjenner kundene sine godt, og mange ønsker seg en beskyttelse mot høye strømpriser. Derfor tilbyr enkelte leverandører et såkalt “pristak”. Dette er en svært god tanke, og kan i mange tilfeller virke forlokkende og nyttig. Problemet er at kraftleverandør ofte setter pristaket såpass høyt at det mister ens funksjon. Her avhenger alt av hvor stor risiko leverandøren er villig til å ta, og markedets utvikling.

 

Dersom du ønsker du en garanti mot høye strømpriser, tilbyr flere leverandører dette. Det viktig å vite at strømleverandør sjeldent gir bort noe gratis. Garantien medfører ofte at du må betale et sikringspåslag eller en fast månedlig avgift. Sikringspålaget bakes ofte  inn i strømprisen eller legges til på den allerede avtalte prisen.

Elsertifikater

Stadig oftere ser vi at strømleverandørene henter ut sine marginer gjennom elsertifikatene, de legger til marginer opppå kostprisen. Derfor er det viktig at man på forhånd avtaler hva elsertifikatkostnaden skal være. Dermes fratar man strømleverandøren muligheten til å hente ut marginer uten at du er klar over det. Les mer om Elsertifikater her

Unngå

Lokketilbud

I et svært konkurransepreget marked, benytter de fleste leverandørene seg i dag av ulike lokketilbud. Dersom tilbudet virker for godt til å være sant, er det ofte det! Flere strømleverandører tilbyr i dag strømavtaler til en pris som er under Den nordiske kraftbørsen sine priser. Dersom Strømleverandørene skulle selge med tap over lengre tid, ville de ikke vært i drift lenge. Her kan du lese om hvilke metoder som brukes.

Velg en lavere strømpris – Utfordre din strømleverandør i dag