Elsertifikater forklart på en enkel måte

Elsertifikater forklart enkelt

Strømleverandørene kjøper inn elsertifikater etter krav fra myndighetene. Det er myndighetene som bestemmer hvor mange elsertifikater som skal kjøpes inn, markedet bestemmer prisen.

Dersom man på forhånd ikke avtaler en pris på el-sertifikatene, vil som regel elsertifikatkostnaden være variabel. Ved en variabel elsertifikatkostnad har ikke forbrukeren kontroll over påvirkningen elsertifikatene har på strømregningen. Derfor anbefaler vi at elsertifikatkostnaden avtales på forhånd med leverandør, slik at du får full oversikt over dine strømkostnader. Elsertifikater betales som et ekstra påslag i øre pr kilowatt (kWh).

Alltid​ undersøk om din​ strømlevrandør​ fakturer rett

Elsertifikatkostnaden varierer fra strømleverandør til strømleverandør, ofte bakes den inn i strømprisen, uten at det fremgår tydelig hvor mye man eksakt betaler. Derfor er det viktig at du sjekker hva som står i avtalevilkårene. Elsertifikatkostnaden bør alltid avtales mellom forbruker og strømleverandør, og fremgå tydelig i avtalen. Elsertifikater bør ikke være høyere enn ca. 2 – 3 øre/kWh.

Undersøk dine vilkår

Støtteordningen som bidrar til en grønn planet

Ordningen med elsertifikater en Norsk-svensk støtteordning som skal bidra til økt produksjon av fornybar energi i Norge og Sverige. Elsertifikat ordningen ble startet i 2012, og er planlagt å økes gradvis hvert år frem til 2020, før den reduseres mot 2035.

Alle strømleverandører er pålagt å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel av sitt elektrisitetsforbruk. Kostnaden for elsertifikater videreføres deretter til kunden, og betales igjennom strømregningen.

I dag ser vi kostnaden for elsertifikater varier fra 2 øre/kWh til 6 øre/kWh avhengig av hvilken strømleverandør man benytter seg av. Det er store forskjeller mellom strømleverandørene, prisforskjellen kan utgjøre en vesentlig del av din totale strømpris.  Derfor er det viktig at du som strømkunde, avtaler et påslag som eksplisitt dekker elsertifikatkostnaden. Du bør også med jevne mellomrom kontrollere at avtalen overholdes og ikke strømleverandør har justert påslaget underveis i avtaleperioden.

Det er både utfordrende og tidkrevende å sette seg inn i el-sertifikatmarkedet. Vi kan slå fast er at det påvirker strømprisen du betaler. Forbruker bør derfor være oppmerksom på at strømleverandørene kan hente ut ekstra fortjeneste ved å overprise elsertifikatene.

Hvordan fungerer elsertifikatmarkedet i praksis?

Velg en lavere strømpris – Utfordre din strømleverandør i dag

MOTTA SKREDDERSYDDE TILBUD, HELT GRATIS

Velg en lavere strømpris

Registrer informasjon om ditt strømforbruk og motta uforpliktende tilbud, skreddersydd til din forbruksprofil!

  Ditt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling.

Kontakt oss

Har du spørsmål relatert til strømmarkedet, strømlevrandører eller vår tjeneste? Send oss gjerne en uforpliktende forespørsel pr. e-post til hei@stromspar.no. 

Vi ser frem til en hyggelig prat!