Standardavtale

Spot-/Innkjøpspris

Innkjøpspris forbindes ofte med en  spotavtale. Innkjøpspris er en strømavtale hvor man som forbruker, får kjøpe strøm til den samme prisen som strømleverandøren selv betaler på den nordiske kraftbørsen: Nord Pool spot. Deretter legger strømleverandøren til sine marginer/fortjeneste. Strømprisen endres hver time, basert på etterspørsel og produksjon. Du som strømkunde plikter å betale den prisen som settes av markedet, både på godt og vondt. Innkjøpspris er den mest populære strømavtalen i markedet. Media har over tid promotert strømavtalens positive egenskaper, mens det har vært lite fokus på hvilken risiko strømavtalen innebærer for deg som forbruker.

Ved å velge en innkjøpspris/spotavtale vil du til enhver tid følge markedet og du vil dermed nyte godt av lavpris periodene.  Du vil i de fleste tilfeller på forhånd ha avtalt med strømleverandøren, hvilken fortjeneste strømleverandøren har på ditt kundeforhold. Det gir deg en god oversikt og du minimerer dermed risikoen for å bli overfakturert av din strømleverandør. Det er uansett viktig å få oversikt over hvilke tilleggskostnader strømleverandøren legger til, som for eksempel elsertifikater.

Strømmarkedet er kanskje det mest varierende og volatile markedet vi har, ved å velge en spotavtale vil du som forbruker bære den økonomiske risikoen på egenhånd. I vinter har vi sett ekstreme prissvingninger, hvor strømprisen har 5x doblet seg i løpet av få timer. Ofte er det slik at strømprisen er høyest i de periodene du og resten av Norge bruker mest strøm. Eksempelvis var strømprisen 01.03.18 kl. 08:00 – 09:00 hele 2454 øre/kWh. (2,454 kr). Nå som de fleste har fått nye strømmålere, betaler man faktisk for strømmen i de periodene man forbruker den. Derfor er det viktig å være ekstra oppmerksom på strømprisen i de periodene du forbruker mest strøm. Strømprisen følger ofte temperaturen ute, og er ofte dyrt i de periodene hvor man bruker mest strøm på oppvarming.

Spot-/innkjøpsprris

Velg en lavere strømpris – Utfordre din strømleverandør i dag