Standardavtale

Fastpris

En fastprisavtale er ofte det tryggeste alternativet, man avtaler en fast pris over en gitt periode. Dermed vet man alltid hva strømprisen vil være. En fastpriskontrakt avtales normalt i en periode på ett til tre år. Prisen som avtales mellom deg og strømleverandør vil dermed være fast i den avtalte perioden, uavhengig av prissvingninger i markedet. Fastpris anbefales til de som er avhengige av forutsigbarhet og til enhver tid ha full kontroll over sine strømkostnader.  Ved å avtale en fast pris gambler man i praktisk mot strømleverandør. Man satser på at den prisen man har avtalt vil være rimeligere enn hva markedsprisen vil bli i den samme perioden.

Ved å velge en fast og forutsigbar pris oppnår man en trygghet i hverdagen. Man vil ha kontroll over hva strømprisen vil være til enhver tid. Fastpris kan være lønnsomt om man avtaler pris som er lavere enn spotprisen og du tar hensyn til forbruksprofilen din.

Når man velger å avtale en fast pris gambler man i praktisk mot strømleverandør, om at den prisen man avtaler vil være rimeligere enn hva markedsprisen vil være i samme periode. Ofte har leverandør bedre forutsetninger til å kunne forutse markedet enn hva den vanlige strømforbruker har.

Fastpris strøm

Velg en lavere strømpris – Utfordre din strømleverandør i dag