Standardavtale

Forvaltning

Med en forvaltningsavtale gir man i praksis strømleverandør fullmakt til å kunne foreta strøminnkjøp på dine vegne. Strøminnkjøpene gjøres basert på strømselskapenes egne analyser og markedsprognoser. Ofte vil strømleverandøren bytte mellom de forskjellige avtaleformene for å oppnå ønsket resultat. Når man velger en forvaltningsavtale er det viktig at du som forbruker får oversikt over hvilken hensikt leverandøren har. Om det er at du skal oppnå en god pris, trygghet og forutsigbarhet eller om strømleverandør selv ønsker god fortjeneste på sitt forvaltningsprodukt. En forvaltningsavtale har både positive og negative aspekter, man har mulighet til å «slå markedet» og sikre seg en mer forutsigbar strømpris. Strømleverandør har også mulighet til å skjule sine marginer i forvaltningsprisen, som fører til at man får større regning enn først antatt.

Ved god forvaltning og risikohåndtering kan du som forbruker få strømpriser som er tilpasset din forbruksprofil og således få en lavere totalpris på din strømregning over tid. Strømleverandør kan også sikre strømprisen på børs (NASDAQ OMX). Dermed kan strømleverandør tilby forbruker prisgarantier, som for eksempel en avtalt maks pris.

Forvalting av strøm er ofte lite transparent, og man kan som forbruker risikere at forvalter oppnår dårlige resultater. Ofte vil den økonomiske risikoen forbundet med dette påfalle forbruker. Dersom man velger en forvaltningsavtale er det viktig å gå igjennom kontrakten nøye for å kartlegge hvilke fullmakter man faktisk gir strømleverandør.

Fovaltningsavtale

Velg en lavere strømpris – Utfordre din strømleverandør i dag