Standardavtale

Standard variabel

Standard Variabel strømavtale har de fleste et forhold til, det var nemlig den avtalen de fleste fikk automatisk da strømmarkedet ble åpnet og desentralisert på 90-tallet. Kraftprisen kunden betaler settes selv av strømleverandør, med utgangspunkt i markedsforholdene. Ofte vil man få mindre prissvingninger med denne typen avtale, og strømleverandørene har plikt til å melde prisendringer minimum 14. dager i forveien. På den andre siden, vil du ofte betale mer pr kWh fordi strømleverandøren selv setter prisen. Nesten 4 av 10 norske strømforbrukere har denne typen avtale i dag, som oftest er det de som ikke har byttet strømavtale på lenge, eller har valgt et kampanjetilbud. Faktisk så betegnes kunder som har dette produktet som strømleverandørenes melkekuer av ulike medier.

Det er svært vanskelig å finne noen fordeler ved å velge standard variabel strømavtale. Derimot om man skal være veldig snill mot strømleverandørene, kan det være verdt å trekke frem at man får regelmessige prisvarslinger, dermed får man en form for kortvarig trygghet med tanke på budsjettering.

Standard Variabel strømavtale er utdatert og dyr. Den selges også i dag, ofte ved at strømleverandør pakker produktet i en topp 3, 5 eller 10 garanti eller andre lokketilbud. Standard Variabel strømavtale er det strømproduktet strømleverandøren har høyest fortjeneste på.  Dessverre ser vi at det ofte er de som ikke har byttet strømleverandør på lenge som har en standard variabel strømavtale.

Standard variabel

Velg en lavere strømpris – Utfordre din strømleverandør i dag