Hvordan Velge Riktig?

Tusenvis Av forskjellige Strømavtaler

Det er Flere faktorer som er med på å påvirke valgene våre. Det finnes i dag over 200 små og store strømleverandører som tilbyr flere forskjellige typer strømavtaler. Så hvordan er det mulig å kartlegge hvilken strømavtale som er best og billigst? Det kan for mange virke helt umulig, men vi skal hjelpe deg på rett vei.

Se opp for lokketilbud når du bytter strømleverandør.

Det å finne en strømavtale som er billig og tilpasset din forbruksprofil/forbruksmønster kan virke forvirrende for de fleste, derfor blir det ofte tatt raske avgjørelser, som fort blir kostbare for deg som strømforbruker. Hvilken strømleverandør familie, venner eller kollegaer er faktorer som påvirker hvilke valg vi tar. En av de største utfordringene når det kommer til å velge strømavtale er påvirkningskraften markedsføringen har på oss. Alle strømleverandører sier at de selv er billigst, men det endrer seg fort. Billig i dag betyr nødvendigvis billig i morgen. 

På denne siden, finner du mer informasjon om de fire typiske standard strømavtalene: Innkjøpspris/Spot, Fastpris, Forvaltning og Standard Variabel. Dette er strømavtaler som tilbys av de fleste strømleverandører. Du kan lese om de forskjellige strømavtalene og hvordan de normalt prissettes, hvilke fordeler og ulemper som er knyttet til de forskjellige strømavtalene.

Her kan du lese hvordan du bør gå frem, når du skal bytte strømleverandør.

Som strømforbruker er det vanligvis pris det som gjør at du ønsker en endring, du må da ta hensyn til alle de forskjellige avtaletypene og leverandørene, slik at du ikke blir lokket inn i en ugunstig strømavtale. Forbruker har gode forutsetninger for lave strømpriser når solvarmen smelter isen på fjelltoppene om våren og sommeren. Produsentene får overfylte magasiner og må derfor levere strømmen rimeligere til forbrukere. Utfordringen ligger ofte i vinterhalvåret. Det er da du finner ut av om du har en god strømavtale eller ikke.  Les hvordan strømprisen påvirkes av vær og vind

Dog finnes det et hav av avtalemuligheter der ute, det er likevel noen avtaletyper vi kan kalle «standard» strømavtaler. Disse avtalene har vært blant de mest vanlige over de siste tiårene.

Strømavtaler

Innkjøpspris

Innkjøpspris forbindes ofte med en  spotavtale. Innkjøpspris er en strømavtale hvor man som forbruker, får kjøpe strøm til den samme prisen som strømleverandøren selv betaler på den nordiske kraftbørsen: Nord Pool spot. Deretter legger strømleverandøren til sine marginer/fortjeneste. Strømprisen endres hver time, basert på etterspørsel og produksjon. Du som strømkunde plikter å betale den prisen som settes av markedet, både på godt og vondt. Innkjøpspris er den mest populære strømavtalen i markedet. Media har over tid promotert strømavtalens positive egenskaper, mens det har vært lite fokus på hvilken risiko strømavtalen innebærer for deg som forbruker.

Ved å velge en innkjøpspris/spotavtale vil du til enhver tid følge markedet og du vil dermed nyte godt av lavpris periodene.  Du vil i de fleste tilfeller på forhånd ha avtalt med strømleverandøren, hvilken fortjeneste strømleverandøren har på ditt kundeforhold. Det gir deg en god oversikt og du minimerer dermed risikoen for å bli overfakturert av din strømleverandør. Det er uansett viktig å få oversikt over hvilke tilleggskostnader strømleverandøren legger til, som for eksempel elsertifikater.

Strømmarkedet er kanskje det mest varierende og volatile markedet vi har, ved å velge en spotavtale vil du som forbruker bære den økonomiske risikoen på egenhånd. I vinter har vi sett ekstreme prissvingninger, hvor strømprisen har 5x doblet seg i løpet av få timer. Ofte er det slik at strømprisen er høyest i de periodene du og resten av Norge bruker mest strøm. Eksempelvis var strømprisen 01.03.18 kl. 08:00 – 09:00 hele 2454 øre/kWh. (2,454 kr). Nå som de fleste har fått nye strømmålere, betaler man faktisk for strømmen i de periodene man forbruker den. Derfor er det viktig å være ekstra oppmerksom på strømprisen i de periodene du forbruker mest strøm. Strømprisen følger ofte temperaturen ute, og er ofte dyrt i de periodene hvor man bruker mest strøm på oppvarming.

Spot-/innkjøpsprris

Strømavtaler

Standardvariabel

Standard Variabel strømavtale har de fleste et forhold til, det var nemlig den avtalen de fleste fikk automatisk da strømmarkedet ble åpnet og desentralisert på 90-tallet. Kraftprisen kunden betaler settes selv av strømleverandør, med utgangspunkt i markedsforholdene. Ofte vil man få mindre prissvingninger med denne typen avtale, og strømleverandørene har plikt til å melde prisendringer minimum 14. dager i forveien. På den andre siden, vil du ofte betale mer pr kWh fordi strømleverandøren selv setter prisen. Nesten 4 av 10 norske strømforbrukere har denne typen avtale i dag, som oftest er det de som ikke har byttet strømavtale på lenge, eller har valgt et kampanjetilbud. Faktisk så betegnes kunder som har dette produktet som strømleverandørenes melkekuer av ulike medier.

Det er svært vanskelig å finne noen fordeler ved å velge standard variabel strømavtale. Derimot om man skal være veldig snill mot strømleverandørene, kan det være verdt å trekke frem at man får regelmessige prisvarslinger, dermed får man en form for kortvarig trygghet med tanke på budsjettering.

Standard Variabel strømavtale er utdatert og dyr. Den selges også i dag, ofte ved at strømleverandør pakker produktet i en topp 3, 5 eller 10 garanti eller andre lokketilbud. Standard Variabel strømavtale er det strømproduktet strømleverandøren har høyest fortjeneste på.  Dessverre ser vi at det ofte er de som ikke har byttet strømleverandør på lenge som har en standard variabel strømavtale.

Standard variabel

Strømavtaler

Fastpris

En fastprisavtale er ofte det tryggeste alternativet, man avtaler en fast pris over en gitt periode. Dermed vet man alltid hva strømprisen vil være. En fastpriskontrakt avtales normalt i en periode på ett til tre år. Prisen som avtales mellom deg og strømleverandør vil dermed være fast i den avtalte perioden, uavhengig av prissvingninger i markedet. Fastpris anbefales til de som er avhengige av forutsigbarhet og til enhver tid ha full kontroll over sine strømkostnader.  Ved å avtale en fast pris gambler man i praktisk mot strømleverandør. Man satser på at den prisen man har avtalt vil være rimeligere enn hva markedsprisen vil bli i den samme perioden.

Ved å velge en fast og forutsigbar pris oppnår man en trygghet i hverdagen. Man vil ha kontroll over hva strømprisen vil være til enhver tid. Fastpris kan være lønnsomt om man avtaler pris som er lavere enn spotprisen og du tar hensyn til forbruksprofilen din.

Når man velger å avtale en fast pris gambler man i praktisk mot strømleverandør, om at den prisen man avtaler vil være rimeligere enn hva markedsprisen vil være i samme periode. Ofte har leverandør bedre forutsetninger til å kunne forutse markedet enn hva den vanlige strømforbruker har.

Fastpris strøm

Strømavtaler

Forvaltning

Med en forvaltningsavtale gir man i praksis strømleverandør fullmakt til å kunne foreta strøminnkjøp på dine vegne. Strøminnkjøpene gjøres basert på strømselskapenes egne analyser og markedsprognoser. Ofte vil strømleverandøren bytte mellom de forskjellige avtaleformene for å oppnå ønsket resultat. Når man velger en forvaltningsavtale er det viktig at du som forbruker får oversikt over hvilken hensikt leverandøren har. Om det er at du skal oppnå en god pris, trygghet og forutsigbarhet eller om strømleverandør selv ønsker god fortjeneste på sitt forvaltningsprodukt. En forvaltningsavtale har både positive og negative aspekter, man har mulighet til å «slå markedet» og sikre seg en mer forutsigbar strømpris. Strømleverandør har også mulighet til å skjule sine marginer i forvaltningsprisen, som fører til at man får større regning enn først antatt.

Ved god forvaltning og risikohåndtering kan du som forbruker få strømpriser som er tilpasset din forbruksprofil og således få en lavere totalpris på din strømregning over tid. Strømleverandør kan også sikre strømprisen på børs (NASDAQ OMX). Dermed kan strømleverandør tilby forbruker prisgarantier, som for eksempel en avtalt maks pris.

Forvalting av strøm er ofte lite transparent, og man kan som forbruker risikere at forvalter oppnår dårlige resultater. Ofte vil den økonomiske risikoen forbundet med dette påfalle forbruker. Dersom man velger en forvaltningsavtale er det viktig å gå igjennom kontrakten nøye for å kartlegge hvilke fullmakter man faktisk gir strømleverandør.

Fovaltningsavtale

Velg en lavere strømpris – Utfordre din strømleverandør i dag