Standardavtale

Fastpris

En fastprisavtale er ofte det tryggeste alternativet, man avtaler en fast pris over en gitt periode. Dermed vet man alltid hva strømprisen vil være. En fastpriskontrakt avtales normalt i en periode på ett til tre år. Prisen som avtales mellom deg og strømleverandør vil dermed være fast i den avtalte perioden, uavhengig av prissvingninger i markedet. Fastpris anbefales til de som er avhengige av forutsigbarhet og til enhver tid ha full kontroll over sine strømkostnader.  Ved å avtale en fast pris gambler man i praktisk mot strømleverandør. Man satser på at den prisen man har avtalt vil være rimeligere enn hva markedsprisen vil bli i den samme perioden.

Velg en lavere strømpris – Utfordre din strømleverandør i dag