Kundeomtale, informasjon og tips

Kraftriket

Kraftriket ble stiftet i April 2017 etter en fusjon mellom Valdres Energi og Ringeriks-kraft, virksomheten omhandler innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til husholdninger og bedriftsmarkedet. Kraftriket har hovedkontor i Hønefoss og holder tradisjonelt til i Ringerike og Valdres. Kraftriket leverer strøm til hele fastlands Norge og har ingen geografiske begrensninger med tanke på strømleveranse. Kraftriket blir ansett som en liten aktør på det norske markedet. Kraftriket markedsfører seg på nett med fokus på lokal forankring. Inntrykket er at Kraftriket kan stå inne for sitt budskap med støtte i lokalsamfunnet. Samtidig skal man være kritisk til den informasjonen som blir gitt.

Basisinformasjon om Strømleverandøren er basert på tilgjengelig informasjon på nettet. Dersom du har annen informasjon å tilføye, eller har oppdaget feilinformasjon. Ta kontakt her.

Kunderangering
0.0/5 (0 omtaler)
 • Pris
 • Kundeservice
 • Kundeopplevelse

Vi Anbefaler

Grønn Lavpris

Bindingstid: Ingen binding

Faktureringsmetode: Etterskuddsvis

Påslag: 4,2 øre/kWh

Fastledd: kr 23/mnd.

El-sertifikater: Inkludert i påslaget

Fakturagebyr: ikke spesifisert

Forutsetninger: Betinger faktura på e-post og Avtalegiro. Ved brudd på vilkårene tilkommer et gebyr på kr. 39/mnd.

Denne standardavtalen anbefales på bakgrunn av tilgjengelig informasjon på kraftriket.no. Vi har analysert de tilgjengelige avtalene på nett, samt gått grundig igjennom avtalevilkårene. Dette for å gi en best mulig oversikt til forbrukeren, se strømspar.no/kriterier. Dersom du mener noe er ukorrekt eller oppdager avvik; kontakt oss her.

Eierstruktur (2017)

Kraftriket er eid av RingeriksKraft AS (61%) med Ringerike Kommune som største eier med en eierandel på 73% og Valdres Energiverk AS (39%) med Vestre Sildre Kommune, Øystre Sildre Kommune og Nord-Aurdal Kommune som eiere.

Regnskapstall (2017)

Driftsinntekter: 185 902 000 NOK

Resultat: 7 024 000 NOK

Resultatmargin (2017)

Eierstruktur og Regnskapstall (2017) er hentet fra forvalt.no

Se den beste standardavtalen til Kraftriket
Les hvilke erfaringer andre har med Kraftriket
Ingen Omtaler
Skriv en kommentar
Gi en rangering basert nåværende eller tidligere erfaringer
 • Pris
  Poster
 • Kundeservice
  Poster
 • Kundeopplevelse
  Poster