Standardavtale

Leveringsplikt

Nettselskapene er pålagt såkalt leveringsplikt for å sikre at strømkundene ikke skal miste strømmen ved flytting, når strømleverandøren ikke lenger kan levere strøm, som for eksempel ved konkurs, eller når kunden ikke betaler strømregningen og strømleverandøren av den grunn avslutter leveransen.

I slike situasjoner får kunden automatisk – som følge av leveringsplikta – strøm fra nettleverandøren i området der han eller hun bor.

Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Prisen du betaler i denne perioden skal ikke være høyere enn spotprisen for området du bor i, pluss et påslag på 5 øre/kWh ekskl. moms (dvs. 6,25 øre/kWh inkl. moms). Gjennomsnittlig påslag på en vanlig spotpris er 1,9 øre. Det vil derfor være lønnsomt for kunden å inngå avtale med en ordinær strømleverandør.

Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyere pris for at kundene skal ha et insentiv til å velge en strømleverandør hurtig.

Normalt ligger påslaget etter de seks første ukene, på 12-18 øre/kWh, avhengig av netteier.

Nettselskapene er pålagt å informere kundene om fremgangsmåten for å finne en ny strømleverandør. Leveringsplikt er ment å være en midlertidig ordning og skal derfor være dyrere enn om den samme strømmen hadde blitt kjøpt fra en strømleverandør.

Velg en lavere strømpris – Utfordre din strømleverandør i dag