En felles faktura for strøm og nettleie

Felles faktura for strøm og nettleie

Få bedre oversikt med samfakturering av støm og nettleie

Fra og med 01.09.16 ble det innført nye regler som gjorde det mulig at alle strømleverandører kan tilby en felles faktura for strøm og nettleie.  Ordningen kalles gjennomfakturering og bidrar til at det blir enklere for strømkundene å bytte strømleverandør. Tidligere var det kun strømleverandørene som hadde tilknytning til det lokale nettselskapet som kunne samle alt på en strømfaktura. Det resulterte i at den lokale strømleverandøren fikk en konkurransefordel, da strømforbruker ofte ønsker det enklest mulig.

Gjennomfakturering innebærer at netteier sender faktura for nettleien til strømleverandøren. Deretter inkluderer strømleverandøren nettleien på strømfakturaen, strømregningen sendes så ut til deg som er sluttbruker.

– En felles faktura for strøm og nettleie er en forenkling som gir strømkundene større valgfrihet og bedre oversikt over strømkostnadene. Forskriftsendringene bidrar også til bedre konkurranse mellom kraftleverandørene. Et effektivt kraftmarked er med på å holde strømkundenes kostnader så lave som mulig, Ove Flataker, avdelingsdirektør i Norges vassdrags- og energidirektorat

Kan det gi strømforbruker økte priser?

Strømleverandøren beholder kundekontakten

Med gjennomfakturering beholder strømleverandørene kundekontakten, strømfaktura til kunden vil komme fra strømleverandør, og på strømfakturaen skal det spesifiseres hvor stor andel som er strøm og hvor stor andel som er for nettleien.

Enkelt men vær oppmerksom

Når man får både nettleie og strømforbruk på en og samme strømregning, er det enkelt for deg som strømkunde. Du har kun en felles strømregning å forholde deg til. På den andre siden, mister man også litt oversikten når man ikke leser igjennom fakturaen, kun betaler den. Når man kun har et beløp å forholde seg til, blir det rett og slett mer komplisert og uoversiktlig å kunne følge med på strømkostnadene sine. Dermed kan man ikke kan gå inn i nettbanken sin å få opp kostnaden på kun strøm.  Derfor blir det vanskeligere å avdekke eventuell overfakturering fra strømleverandør.

Velg en lavere strømpris – Utfordre din strømleverandør i dag

MOTTA SKREDDERSYDDE TILBUD, HELT GRATIS

Velg en lavere strømpris

Registrer informasjon om ditt strømforbruk og motta uforpliktende tilbud, skreddersydd til din forbruksprofil!

  Ditt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling.

Kontakt oss

Har du spørsmål relatert til strømmarkedet, strømlevrandører eller vår tjeneste? Send oss gjerne en uforpliktende forespørsel pr. e-post til hei@stromspar.no. 

Vi ser frem til en hyggelig prat!