Bytte strømleverandør

Skaff deg oversikt

Skaff deg oversikt over hvilken strømleverandør og hvordan avtaletype du har i dag. Dette kan du gjøre ved å logge inn på «min side» hos strømleverandør eller gå igjennom minst de 3 siste fakturaene.

Når du har funnet ut hvilken avtaletype du har, er det viktig å ta hensyn til hvordan strømleverandørene prissetter produktet. Hvilke påslag er avtalt? Inkluderer påslagene også el-sertifikater? Dette er ting du må få oversikt over. Dersom du ikke finner ut av hva som er avtalt mellom deg og strømleverandør, bør man stille seg spørsmålet om det finnes en årsak til det?

Ved å logge inn på «min side» får oversikt over når du bruker strømmen du kjøper. Det er viktig å være klar over at strømprisen varierer fra time til time. Det er også store sesongvariasjoner i løpet av året, som påvirker din strømpris. Derfor er det viktig å få en klar oversikt over dette. Det gjør at du kan finne en strømavtale som er tilpasset ditt strømforbruk.

Bytte strømleverandør

Kontroller mot børspris

Når du har fått oversikt over hvilken strømavtale du har, kan det være lurt å se på om du har en god pris i forhold til hva markedet tilbyr. Måten man kan sjekke dette på er å sjekke prisen på den Nordiske kraftbørsen Nord Pool. Her velger du hvilken periode du ønsker å kontrollere, så regner du ut differansen i forhold til din strømpris. Da har du fått et klart bilde av hvilke marginer din strømleverandør tar.  Det er viktig å merke seg at elsertifikater vil komme i tillegg til børsprisen. Les mer om Elsertifikater her.

Se vår guide til å sjekke Nord Pool Spotpris. Det gir deg mulighet til å kontrollere at strømleverandør gir deg de prisene som dere har avtalt.

Bytte strømleverandør

Velg en avtale som passer ditt forbruk

Når du har fått oversikt over når du forbruker strømmen din og kontrollert din nåværende pris. Må du finne ut hvilken strømavtale som passer deg best. Som regel vil det være en fastpris og/eller en innkjøpspris avtale. Man kan selv avtale med strømleverandørene hvordan fordelingsnøkkelen skal være. Dersom man ikke føler seg trygg på å gjøre vurderinger på egenhånd, kan man velge en forvaltningsavtale.

Etter man har kartlagt hvordan avtale ønsker, finner du hvilken strømleverandør som tilbyr det billigste alternativet. I dag finnes det over 200 små og store strømleverandører å velge mellom, dersom du ikke har tid eller anledning til å kontakte alle disse, kan vi hjelpe deg meg å finne relevante leverandører for deg.

Når du har funnet aktuelle strømleverandører er fordelaktig at du selv forhandler med de om vilkårene i avtalen. Strømleverandør vil alltid forsøke å ha best mulig fortjeneste på sine kunder, mens du vil betale minst mulig. Derfor er det lurt å forhandle med minimum tre strømleverandører så du kan bruke deres tilbud som en brekkstang mot hverandre.

Når du velger å bytte strømleverandør, er det strømleverandøren selv som tar seg av den praktiske gjennomføringen ved et bytte. Du vil fortsette å få både strøm og nettleie på en og samme faktura. Strømmen vil være lik uavhengig av hvilken leverandør du velger.

Bytte strømleverandør

Følg med

Etter du har foretatt et bytte, er det være lurt å følge med på din pris med jevne mellomrom, så du er sikker på at du får de vilkårene som er avtalt. Da gjør du samme prosedyre som vist over, hvor du kontrollerer din pris mot børsprisen.

Velg en lavere strømpris – Utfordre din strømleverandør i dag